neste etappe hvit logo

Vi legger til rette for at utøvere i større grad kan konsentrere seg om prestasjon og utvikling

VÅRE UTØVERE

VÅR VISJON

Vi skal tilrettelegge for utøvere, tilby unike ressurstilganger og skape gode relasjoner innenfor fornuftige rammer

Ærlighet

Overfor deg selv
 

Ydmykhet

For arbeidsoppgavene fremfor deg
 

Respekt

For menneskene som støtter deg
 

Disiplin

Til jobben som skal gjøres